พูดถึงการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น เราต้องพึ่งพาอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ให้เข้ามาช่วยในการบริหารงานให้สำเร็จไปได้ด้วยดี แต่หากคุณคือมือใหม่ที่ไม่ทราบว่าควรจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรเข้ามาช่วยบริหารงานธุรกิจของคุณ เรามีซอฟต์แวร์พื้นฐานดี ๆ 3 ตัวที่อยากจะแนะนำให้คุณรู้จัก

Microsoft Office

โปรแกรมประยุกต์ที่มักจะติดมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ครอบคลุมจักรวาลสำหรับงานธุรกิจทุก ๆ แขนง Microsoft Office เป็นเซ็ตของซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย Microsoft Word ซึ่งช่วยในเรื่องของการทำงานเอกสาร Microsoft Excel ที่ช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่าง ๆ Microsoft Powerpoint ที่ช่วยในเรื่องของการนำเสนอ แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ โปรแกรมในเซ็ตนี้ที่สามารถใช้งานได้กับธุรกิจของคุณ

Enterprise Resource Planning

หรือที่แวดวงธุรกิจรู้จักกันในชื่อ ERP โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร พูดง่าย ๆ คือโปรแกรมนี้สามารถช่วยวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารงานด้านบัญชี ทรัพยากรต่าง ๆ และยังช่วยสามารถบริหารการขายได้อีกด้วย

Statistical Package for the Social Science for Windows

เป็นโปรแกรมที่มีชื่อยาวอะไรเบอร์นี้! โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่รู้จักกันในชื่อของ SPSS เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้ หลาย ๆ คนอาจจะมองว่าผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมนี้ จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านสถิติ แต่จริง ๆ ความรู้พื้นฐานที่ไม่ลึกซึ้งอะไรก็เพียงพอกับการใช้งานโปรแกรมนี้แล้ว