หนังสือดี ๆ ที่เราอยากจะแนะนำให้อ่าน สำหรับผู้ที่เริ่มต้นการทำธุรกิจหรือผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว แต่ต้องการนำมาปรับปรุงปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง เพื่อให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น